SEAT S.A. INFORMACIJA

SEAT, S.A. yra Ispanijos kompanija, kurios oficiali būstinė registruota adresu: Autovía A-2, Km 585 – 08760, Martorelis. Mokesčių mokėtojo numeris: A-28049161, registruota Barselonos komercijos registre 23662 tome, 1foliante, puslapio numeris – 56855. El. pašto adresas: customercare@seat.es.

 BENDROSIOS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

Dabartinės Bendrosios naudojimosi taisyklės reglamentuoja SEAT, S.A. internetinio puslapio (taip pat ir šio) naudojimosi sąlygas, įskaitant visą jame pateikiamą informaciją ir paslaugas. Kiekvienas žmogus, atėjęs į šį internetinį puslapį, yra vadinamas „Vartotoju“ ir visada automatiškai ir savanoriškai pritaria puslapio  naudojimosi taisyklėms bei specialiosioms sąlygoms, jeigu tokios yra.

SEAT, S.A. pasilieka teises bet kokiu metu be išankstinio įspėjimo keisti puslapio struktūrą ir dizainą, pakeisti ar pašalinti jame esantį turinį ar paslaugas bei puslapio prieigos ar naudojimosi taisykles.

Bet kokia, su SEAT, S.A. susijusi informacija (struktūra, produktų kainos, paslaugos, pasiūlymai, reklamos, kampanijos, žaidimai, detalės apie įmonę), kuri galėtų būti publikuojama kituose internetiniuose puslapiuose, el. laiškuose, forumuose gali būti laikoma teisinga ir teisėta, jeigu ją patvirtino SEAT, S.A.

Šiame puslapyje pateikiami duomenys ir informacija gali būti susijusi su versijomis ar modeliais, kurių negalima įsigyti, nes jie yra prototipai, bandomosios modelių versijos arba yra tiesiog nebegaminami. Modelių techninės detalės, įranga ir nuotraukos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo, kaip ir bet kokia kita informacija apie SEAT, S.A. modelius ir nuolatinius jų patobulinimus.

Naudodamasis šiuo puslapiu Vartotojas įsipareigoja nesiimti jokių veiksmų, kurie galėtų pakenkti SEAT, S.A. ar trečiųjų šalių įvaizdžiui, interesams ir teisėms, arba veiksmų, kurie galėtų apkrauti puslapio darbą ir trukdytų juo įprastai naudotis kitiems vartotojams. 

 INTELEKTINĖ IR KOMERCINĖ NUOSAVYBĖ

Šiame puslapyje pateikti tekstai, nuotraukos, garsai, animacija, vaizdo klipai ar kita informacija yra išimtinė SEAT, S.A. kompanijos nuosavybė arba oficialiai leista naudoti trečiųjų šalių.

Puslapyje publikuoti logotipai, prekiniai ženklai ir komercinio dizaino elementai taip pat patenka į SEAT, S.A. komercinės ir intelektualinės nuosavybės registrą bei yra draudžiami bet kokia forma naudoti, platinti, transformuoti ar publikuoti, nebent yra gautas oficialus SEAT, S.A. leidimas. 

 PREKĖS IR KAINOS

 Šiame puslapyje pateiktos kainos turėtų būti suprantamos, kaip mažmenos atstovų siūlomos kainos, įskaitant galiojantį PVM, registracijos mokestį ir transportavimo mokestį. Vis dėlto reikėtų atsižvelgti, kad priklausomai nuo šalies, kurioje bus registruojama transporto priemonė, mokesčiai gali skirtis, laikantis tam tikrų taisyklių. Galutinė rekomenduojama mažmeninė kaina taip pat gali skirtis.

 ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

SEAT, S.A. nėra atsakinga už gedimus, kurie paveikia serverių ar komunikacijų tinklų darbą, bei už problemas, kurios kyla dėl neoptimizuotų internetinių naršyklių versijų. SEAT, S.A. negali būti atsakinga už bet kokias saugumo klaidas ar gedimus, kurie galėtų daryti įtaką Vartotojo kompiuterinėms sistemoms.

 NUORODOS Į KITUS PUSLAPIUS

Jūsų patogumui, šiame puslapyje yra nuorodų į kitus internetinius puslapius, kurie gali turėti kitokias privatumo politikos taisykles. Patekus į tokius išorinius puslapius, jokie asmeniniai duomenys nebus nutekinti. SEAT, S.A nėra atsakinga už turinį ar kitus internetinio puslapio aspektus, kurie priklauso trečiosioms šalims, netgi priklausančioms „SEAT Group“.

Internetinių nuorodų sukūrimas iš kitų puslapių, nesusijusių su „SEAT Group“, yra draudžiamas, nebent yra gautas SEAT S.A. oficialus leidimas.

 ASMENS DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA

Formos

Nepažeidžiant to, kas yra numatyta kiekvienoje internetinio puslapio formoje dėl asmeninės informacijos pateikimo, Vartotojas suteikia SEAT, S.A. leidimą apdoroti ir naudoti jo asmeninius duomenis tam tikriems tikslams. Vartotojo pateiktą informaciją SEAT, S.A. įtraukia į savo duomenų bazę. Ispanijos Duomenų apsaugos agentūra yra detaliai informuota apie minėtą duomenų bazę ir apie tikslus, kuriems ji yra naudojama.

Vartotojas turi teisę gauti prieigą prie savo duomenų, juos taisyti ar panaikinti, pateikdamas raštišką pareiškimą SEAT S.A. Klientų aptarnavimo departamentui (Departamento de Atención al Cliente), rašydamas adresu: Autovía A2, Km. 585, 08760 Martorell, Barcelona arba nusiųsdamas elektroninį laišką adresu seat-responde@seat.es.

Slapukai

Vartotojas yra supažindinamas, kad internetinis puslapis naudoja slapukus. Slapukai (angl. cookies) yra mažos rinkmenos, kurios pasilieka Vartotojo kompiuteryje tam, kad stebėtų jo veiksmus.

Jie siunčia anoniminį identifikavimo kodą, kurį kompiuteris išsaugo tam, kad kitą kartą naršyti internete būtų paprasčiau. Pavyzdžiui, Vartotojui vieną kartą kur nors užsiregistravus ar prisijungus, kompiuteryje likę slapukai atsimena duomenis, tad kitą kartą užsukus į tą patį puslapį, nereikia jungtis iš naujo. Slapukai taip pat gali būti skirti pamatuoti srauto, auditorijos ar navigacinius rodiklius bei apskaičiuoti lankytojų skaičių ir jų lankymosi svetainėje trukmę.

SEAT, S.A. kompanija stengiasi užtikrinti tinkamą šių procesų veikimą, siekdama gauti Vartotojų leidimą įdiegti slapukus. Nepaisant to, atsižvelgiant į teisės aktus, jei pasikeitė vartotojo naršyklės konfigūracija, reikia suprasti, kad Vartotojas suteikė leidimą, tuomet nėra būtina prašyti leidimo įdiegti slapukus.

IP adresas ir apsauga

Internetinio puslapio serveriai automatiškai identifikuoja Vartotojo IP adresą ir domeno vardą. IP adresas automatiškai pateikia kompiuteriui prisikirtą kodą, kai kompiuteris prisijungia prie interneto. Visa ši informacija yra įrašoma į serverio veiklos failą, kuris yra užregistruotas ir leidžia toliau apdoroti duomenis.

Asmeniniai duomenys

Atkreipkite dėmesį, kad buvo imtasi visų techninių ir organizacinių saugumo priemonių, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų apsaugoti ir būtų išvengta pakitimų, praradimų ir nelegalios prieigos, atsižvelgiant į pateiktų duomenų surūšiavimą ir riziką, su kuria jie susiduria, remiantis nuostatomis, išdėstytomis Duomenų apsaugos akto (LOPD) 9 straipsnyje ir Karališkame dekrete 1720/2007, Gruodžio 21 d., patvirtinant  Duomenų apsaugos akto nuostatų vystymą.

Atsakomybė, susijusi su internetiniais blogais ir forumais

SEAT, S.A. suteikia Vartotojui galimybę paskelbti komentarus ir atsiųsti nuotraukas tam, kad jos būtų įterptos į tam tikrus skyrius. Skelbiant komentarus ir nuotraukas yra laikomasi Bendrųjų naudojimosi taisyklių. Prašom pasinaudoti šia savo teise tik tuo atveju, jeigu visiškai sutinkate su nuostatose išdėstytomis sąlygomis.

Komentarus ir nuotraukas įkeliantis identifikuotas asmuo yra vienintelis atsakingas už savo vardu įkeltą turinį. Šis asmuo taip pat turi būti atsakingas už tai, kad jo įkeliamas turinys neprieštarautų teisės aktams. Komentarai ir/arba nuotraukos nebūtinai atitinka SEAT, S.A. nuomonę ir kompanija, gerbdama kitą nuomonę, atsiriboja nuo pareiškimų. SEAT, S.A. neprisiima jokios atsakomybės už forumuose publikuotų komentarų ar nuotraukų bet kokias klaidas ar netikslumus.

SEAT S.A. pasilieka teisę naudoti perduotas nuotraukas parodose, knygose, kataloguose ar panašiuose leidiniuose, įskaitant fizinę, skaitmeninę ar bet kokią kitą mediją, bei platinti jas ir naudoti bet kokioje viešojoje komunikacijoje.

 Be to, SEAT, S.A. pasilieka teisę pašalinti forumuose ar kitoje erdvėje publikuotus komentarus ir/ar nuotraukas, jeigu kompanijai tai atrodo reikalinga.

SEAT, S.A. neatsako už informaciją, kurią pateikė Vartotojas, kuris nežino, jog pateikta informacija prieštarauja teisės normoms arba yra žalinga trečiųjų šalių, galinčių prašyti kompensacijos, teisėms ir gerovei. Apie tokius duomenis informuota SEAT, S.A. kompanija įsipareigoja imtis veiksmų ir juos pašalinti arba padaryti nepasiekiamus.

Atsakomybė, susijusi su socialiniais tinklais

SEAT, S.A. neprisiima atsakomybės už socialiniuose tinkluose pateiktą Vartotojų informaciją, nes minėtieji tinklai turi savo privatumo nustatymus, kurių kompanija negali kontroliuoti.

 PASTABOS VARTOTOJUI

Neteisingos ar netikslios informacijos pateikimas skirtingomis formomis gali mums sutrukdyti susisiekti su jumis. Tam, kad išvengtume minėtos situacijos, visa jūsų pateikiama asmeninė informacija turi būti tiksli ir atnaujinta. Pateikdamas duomenis Vartotojas turėtų suprasti, kad SEAT, S.A. turi teisę juos naudoti, atsižvelgiant į anksčiau minėtas taisykles.

Vartotojas garantuoja, kad informacija, pastabos ir duomenys, kurie nėra jo/jos asmeninė informacija, tačiau yra pateikta SEAT, S.A. kompanijai, nepažeis trečiųjų šalių Intelektualinės ir Komercinės nuosavybės teisių ir neprieštaraus teisiniams reglamentams. Tokie duomenys turi būti laikomi kaip perduoti SEAT, S.A laisva valia ir nėra konfidencialūs. SEAT, S.A. pasilieka teisę naudotis pateiktais duomenimis pagal savo poreikius.

 TAIKOMI TEISĖS AKTAI IR JURISDIKCINĖ KOMPETENCIJA

Visi ginčai ir skundai, kylantys  dėl Bendrųjų naudojimosi taisyklių, turėtų būti sprendžiami pagal Ispanijoje galiojančius teisės aktus bei nagrinėjami Barselonos Teismuose ir Tribunole.

TEISINĖS PASTABOS