lt:company:Legal Note LT/LT

Teisinė informacija

1. Įvadas

SEAT, S.A. (“SEAT”) yra ispaniška įmonė, kurios buveinė yra Autovía A-2, Km 585 – 08760 Martorell (Barcelona), Spain, kontaktinis paštas yra customercare@seat.es. SEAT yra visų intelektinės nuosavybės teisių ar bet kokių kitų teisių į interneto portalą www.seat.lt (toliau - interneto portalas arba „portalas“) turėtojas.

SEAT yra visų intelektinės nuosavybės teisių ar bet kokių kitų teisių į interneto portalą www.seat.lt (toliau - interneto portalas arba „portalas“) turėtojas.

Šios naudojimosi sąlygos (toliau - „Naudojimo sąlygos“) reglamentuoja vartotojų prieigą prie interneto portalo ir jo naudojimą (toliau - „Vartotojai“) ir turi būti papildytas bet kokiu kitu teisiniu tekstu, reglamentuojančiu visas funkcijas, paslaugas, procesą, taikomąją programą, platformą ar priemones, būtinas naudoti interneto portalą arba įtrauktas į jas.

Vartotojas pripažįsta ir savo noru bei aiškiai sutinka, kad už interneto portalų naudojimą visada yra atsakinga tik jis.

2. Paskirtis ir apimtis

Internetinio portalo tikslas yra reklamuoti ir pateikti reikiamą informaciją apie SEAT produktų, paslaugų ir (arba) jos įmonių grupės savybes.

Šiuo atžvilgiu SEAT vartotojams suteikia neišimtinę, be sublicencijų ir neperleidžiamą licenciją naudoti interneto portalą, tokiame interneto portale esančias funkcijas, turinį ir kitas funkcijas, kurioms bus taikoma visa kita. sąlygų, nustatytų šiose naudojimo sąlygose, taip pat kitų naudojimo sąlygų ir taikytinų teisės aktų.

 

3. Intelektinė ir pramoninė nuosavybė

Visos intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės į interneto portalą (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, visą informaciją, duomenis, duomenų bazes, tekstus, grafiką, piešinius, paveikslėlius, garsus, animaciją, vaizdo įrašus, programinę įrangą, logotipus, prekės ženklus, pramoninius dizainus, know-how, pramoninės ar komercinės paslaptys ir kitas turinys) yra išimtinė SEAT arba jos licencijų davėjų nuosavybė. Todėl bet kokiu būdu draudžiama juos naudoti, dauginti, perduoti, skleisti, atskleisti, viešai komunikuoti, apdoroti, platinti, pertvarkyti ar išnaudoti, išskyrus paslaugos, į kurią įeina interneto portalas, dalį ir asmeniniais tikslais.

Naudodamasis interneto portalu, vartotojas negali jo dekompiliuoti, išardyti ar pakeisti. Panašiai Vartotojas turi neištrinti, nekeisti, vengti ar nenaudoti jokių apsaugos priemonių ar apsaugos sistemų, kurios gali būti įdiegtos interneto portale.

Vartotojas pripažįsta ir sutinka, kad naudojimasis interneto portalu nereiškia intelektinės ar pramoninės nuosavybės teisių, pavyzdžiui, autorių teisių, prekės ženklų, dizaino ar kitų teisių, perdavimo į interneto portalą, taip pat nėra leidimas kurti pokyčius, kylančius iš interneto portalą, išskyrus ribotą licenciją naudoti interneto portalą čia pateiktomis sąlygomis.

Vartotojai suteikia SEAT neišskirtinę, neribotą, perleidžiamą ir sublicencinę teisę naudoti neasmeninius duomenis, ypač techninius duomenis ir duomenis, kuriuose asmeninė nuoroda buvo ištrinta (anonimizuoti duomenys), ir bet kokį turinį, idėjas, pasiūlymus , medžiagą ir informaciją, kurią Vartotojas įtraukė į interneto portalą, maksimaliam įstatymų leidžiamam terminui ir SEAT naudojimui plačiąja prasme.

 

4. Interneto portalo naudojimo sąlygų ir paslaugų apimties pakeitimai

SEAT turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ar atnaujinti šias Naudojimo sąlygas. Vartotojas per pagrįstą laiką bus aiškiai informuojamas apie bet kokius pakeitimus, susijusius su interneto portalo naudojimo sąlygomis. Šiuo atžvilgiu vartotojai interneto portale ras atnaujintą šių naudojimo sąlygų versiją. SEAT pasilieka teisę išplėsti, sumažinti ar pakeisti interneto portalo paslaugas atnaujindama juos.

Be to, SEAT pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, išplėsti ar sumažinti paslaugų, apimančių interneto portalą, apimtį, jos funkcijas ir turinį arba struktūrą ir dizainą. Visų pirma, taip yra dėl to, kad greitai vystosi naujos technologijos, kurios nurodo SEAT reguliariai keisti interneto portalo techninį turinį.

Visa su SEAT susijusi informacija (produktų, paslaugų, pasiūlymų, akcijų, akcijų, kampanijų, įmonės informacijos ir tt sudėtis ir kainos), kuri gali būti paskelbta ar išplatinta kitose interneto svetainėse, el. Laiškuose, forumuose ar pan., Laikoma orientaciniai ir gali būti keičiami.

Šiame internete pateikiami duomenys ir informacija gali būti susiję su versijomis ar modeliais, kurių negalima nusipirkti, nes tai yra prototipai, bandomosios versijos ar riboti leidimai, kurie nebegaminami. Dėl nuolatinio SEAT gaminių tobulinimo įsipareigojimų, modelių techninės specifikacijos, nuotraukos ir įranga gali keistis be išankstinio įspėjimo, taip pat bet kokia kita čia pateikta informacija.

Interneto portalu asmeniškai ir nekomerciniais tikslais galima naudotis nemokamai. Tačiau naudojant tokį interneto portalą gali reikėti sunaudoti duomenis. SEAT neatsako už vartotojo patirtas ryšio, duomenų perdavimo ar interneto ryšio išlaidas. Norėdami gauti daugiau informacijos susisiekite su savo operatoriumi.

 

5. Netinkamas naudojimas

Vartotojas sutinka nepiktnaudžiauti interneto portalu ir nenaudoti ir neplatinti informacijos per tą patį:

  • Vykdyti veiklą, pažeidžiančią įstatymus, šias Naudojimo sąlygas, moralę, gerus papročius ir nustatytą viešąją tvarką arba neteisėtais tikslais uždraustą ar nukreiptą pažeisti SEAT ar trečiųjų šalių teises ir interesus. Visų pirma, bet ne tik, prieš autorių teises, registruotus pavadinimus ar prekių ženklus, taip pat prieš privatumo teises.
  • naudoti interneto portalą ar jo dalį kitose privačiose ar komercinėse svetainėse ir komerciniu būdu naudoti interneto portalą; nei kurti hipersaitus į interneto portalą ar bet kurį jo turinį (nebent SEAT aiškiai išreiškė raštišką leidimą).
  • Pakeiskite, nukopijuokite, modifikuokite, dekompiliuokite, išardykite, atlikite rekonstravimą, suteikite licencijas, išnuomokite, parduokite ar imituokite interneto portalą ar jo turinį, laikydamiesi šių naudojimosi sąlygų nuostatų.
  • Perduokite virusą ar kitą kenksmingą komponentą, kuris gali paveikti, sugadinti ar sugadinti interneto portalą ar bet kurį prijungtą tinklą arba kuris gali trukdyti kitiems vartotojams naudotis interneto portalu ir juo mėgautis.
  • Atskleisti, išgauti, pakartotinai panaudoti, persiųsti ar bet kokiu būdu visiškai ar iš dalies bet kurioje žiniasklaidos priemonėje ar palaikyti bet kurią SEAT priklausančio interneto portalo dalį be išankstinio ir aiškaus įmonės sutikimo.

SEAT turi teisę blokuoti bet kurio vartotojo prieigą prie tam tikrų interneto portalų paslaugų, jei Vartotojas pažeidžia šias Naudojimo sąlygas, trečiųjų šalių teises ar taikomus įstatymus ir ypač įsipareigojimus pagal šią nuostatą. SEAT pasilieka visas kitas papildomas teisines gynybos priemones, kurios gali atitikti Vartotoją, ypač susijusias su baudžiamojo ar civilinio proceso pradžia.

6. Produktai ir kainos

Internetiniame portale nurodytos kainos turi būti suprantamos kaip siūlomos mažmeninės kainos įskaitant PVM. Nepaisant to, reikia atsižvelgti į tai, kad priklausomai nuo autonominės bendruomenės, kurioje transporto priemonė bus įregistruota, mokesčiai gali skirtis atsižvelgiant į atitinkamus reglamentus, todėl galutinė rekomenduojama mažmeninė kaina gali skirtis.

Bet kuris oficialus SEAT atstovas yra jūsų žinioje, norėdamas pateikti išsamią informaciją apie visus produktus ir paslaugas, esančias internete, taip pat pateikti tikslesnius duomenis, kad atitiktų jūsų poreikius ir pageidavimus.

Parodytų dažų nuotraukos ir spalvos gali nesutapti su realiu SEAT ir jos oficialių pardavėjų parduodamų gaminių asortimentu.

7. Pranešimas apie galimus pažeidimus

SEAT gerbia trečiųjų šalių teises ir taikomus įstatymus. Šio interneto portalo vartotojas privalo elgtis taip pat.

Jei kuris nors vartotojas nustato internetinio portalo įžeidimą ar neteisėtus tikslus, vartotojas nedelsdamas praneša apie tai SEAT, siųsdamas el. Laišką adresu customercare@seat.es.

8. Aptarnavimo ir garantijos draudimas

SEAT dės visas pastangas, kad užtikrintų tinkamą interneto portalo veikimą. Tačiau SEAT negali užtikrinti, kad atliekant remonto ir (arba) priežiūros darbus interneto portale paslaugos nebus nutrauktos, trūks aprėpties ar klaidų įrangoje ir (arba) duomenų perdavimui reikalingame tinkle, kurios yra už jos ribų. SEAT imsis reikiamų priemonių minėtiems trikdžiams sumažinti.

Nors SEAT deda visas pastangas, kad interneto portale esanti informacija būtų atnaujinta ir tiksli, tokia informacija turi būti laikoma tik orientacine, todėl jos vienintelis tikslas yra pateikti pagrindinį elementą teikiant bendrus duomenis, bet ne išsami ar konkreti informacija apie produktus ir paslaugas, rodomus minėtoje svetainėje. Šiuo atžvilgiu minėta informacija gali būti keičiama ir neturėtų būti suprantama kaip reprezentuojanti tvirtą produktų ar paslaugų, susijusių su SEAT, pasiūlymą, reklamą ar rinkodarą.

9. Atsakomybė

Vartotojas naudojasi interneto portalu savo rizika. Vartotojas, prisijungdamas prie interneto portalo, privalo juo naudotis pagal Įstatymą ir yra atsakingas SEAT ar trečiųjų šalių atžvilgiu už žalą, atsirandančią dėl šio įsipareigojimo pažeidimo. Šia prasme SEAT neatsako už jokias pasekmes, žalą ar pažeidimus, kurie gali kilti dėl tokios galimybės naudotis informacija arba jos naudojimo.

Bet kokiu atveju Vartotojas yra visiškai atsakingas už SEAT perduodamus ar perduodamus duomenis ir turinį. SEAT nekontroliuoja ir neprižiūri tokio turinio, nebent kompetentingas teismas arba administracinis sprendimas nurodo kitaip. SEAT pasilieka teisę pašalinti arba užkirsti kelią minėto turinio rodymui, kol nebus įrodyta minėtos medžiagos nuosavybės teisė ar teisėtumas.

SEAT prisiima dalį atsakomybės pagal galiojančius įstatymus, visų pirma, už atsakomybę už tyčinį netinkamą elgesį ar didelį aplaidumą, susijusį su interneto portalo veikimu, ir už jo aiškiai suteiktas garantijas.

SEAT neatsako už galimas saugumo klaidas ar bet kokią žalą, padarytą Vartotojo įrenginiui (aparatinei ir programinei įrangai) ir (arba) jame saugomiems failams ar dokumentams dėl viruso buvimo Vartotojo įrenginyje, kuris naudojamas prisijungti prie interneto portalo paslaugų ir turinio, jei nėra interneto ryšio, telefonų gedimų, trukdžių, praleistų ar atjungimų veikiant žiniatinklio portalas, kurį sukėlė SEAT nekontroliuojami veiksniai.

Šiame interneto portale gali būti nuorodų į kitas svetaines (įskaitant socialinius tinklus) ir jame gali būti informacijos ir (arba) paslaugų, gautų iš trečiųjų šalių, kad vartotojui būtų lengviau gauti informaciją iš verslo partnerių ar rėmėjų. SEAT jų nekontroliuoja ir neatsako už jų turinį, veikimą ar perdavimą, gautą iš tokių trečiųjų šalių. SEAT siūlo Vartotojams tokias nuorodas ir informaciją ir (arba) paslaugas tik Vartotojų patogumui, palikdamas jiems atsakomybę perskaityti ir sutikti su susietose interneto svetainėse paskelbtomis naudojimo sąlygomis ir privatumo politika. Jokiomis aplinkybėmis nebus keičiamasi asmens duomenimis su tokiomis išorinėmis svetainėmis.

Be to, SEAT negali kontroliuoti informacijos, turinio, produktų ar paslaugų, kurias teikia trečiosios šalys, sukūrusios nuorodas į interneto portalą. Taigi SEAT neprisiima jokios atsakomybės, kuri gali kilti dėl to, kad Vartotojas naudojasi trečiųjų šalių funkcijomis, technologijomis, paslaugomis ar platformomis. Šiuo atžvilgiu Vartotojas įsipareigoja saugoti „SEAT“ nuo bet kokios atsakomybės ar žalos atlyginimo, susijusio su bet kokiu pažeidimu ar incidentu, susijusiu su naudojimusi tokiomis trečiųjų šalių funkcijomis, technologijomis, paslaugomis ar platformomis, nepaisant to, kad ją galima rasti interneto portale.

SEAT nekontroliuoja, kaip vartotojai naudojasi interneto portalu. Visų pirma, SEAT nesuteikia galimybės vartotojams naudotis žiniatinklio portalu pagal įstatymus, dabartines naudojimo sąlygas, moralinę, viešąją tvarką ir visuotinai priimtus gerus papročius, taip pat jie nesinaudoja rūpestingai ir apdairiai. Todėl SEAT nebus atsakinga už tai, kad vartotojai naudotųsi interneto portalo turiniu, kuris gali reikšti nacionalinių ar tarptautinių įstatymų, intelektinės nuosavybės ar kitų trečiųjų šalių teisių pažeidimus.

10. Duomenų apsauga

SEAT saugo vartotojų asmens duomenis ir naudoja juos tik tiek, kiek tai leidžia įstatymai arba jei vartotojai yra davę sutikimą. Daugiau informacijos šiuo klausimu vartotojai gali rasti Privatumo politikoje.

11. Slapukų politika ir panašios technologijos

Daugiau informacijos šia tema vartotojai gali rasti Slapukų politikoje.

12. Atskiriamumas

Bet kurio iš šių Naudojimo sąlygų punktų neteisėtumas, negaliojimas ar negaliojimas neturės įtakos kitų jos sąlygų galiojimui, su sąlyga, kad Šalių teisėms ir pareigoms pagal Susitarimą nebus padaryta esminio poveikio. Esminė yra suprantama kaip bet kokia situacija, kuri rimtai kenkia bet kurios iš šalių interesams arba daro įtaką šių Naudojimo sąlygų tikslui. Tokios išlygos turi būti pakeistos arba įtrauktos į kitas išlygas, kurios pagal įstatymus turi tą patį tikslą kaip ir pakeistos išlygos.

13. Taikoma teisė, kompetentingi teismai

a. Šioms naudojimo sąlygoms taikoma Ispanijos bendroji teisė; Jei vartotojas turi vartotojo statusą, šioms naudojimo sąlygoms taip pat bus taikomi visi taikomi vietiniai įstatymai.

b. Visi ginčai ar pretenzijos, susijusios su šiomis Naudojimo sąlygomis, priklauso Barselonos miesto (Ispanija) miesto teismams ir, jei vartotojas veikia kaip vartotojas, jurisdikcijai priklauso nuolatinės gyvenamosios vietos teismas. tai atitinka vartotoją / vartotoją.

c. Vartotojas, jei elgiasi kaip vartotojas, bet kuriuos ginčus, kylančius iš šių Naudojimo sąlygų ar susijusių su jais, taip pat gali pateikti alternatyviajai ginčų sprendimo procedūrai (ADR). Europos Komisijos pateiktą GAS platformų sąrašą galima rasti šioje nuorodoje: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

© SEAT, S.A.U. 2018. Visiškas ar dalinis dauginimas draudžiamas. Visos teisės saugomos

 

Bandomasis važiavimas

Bandomasis važiavimas

Rasti atstovą

Rasti atstovą

Susisiekti

Susisiekti