lt:company:privacy Policy LT/LT

PRIVATUMO POLITIKA

Su Privatumo Politika, mes jus informuojame apie asmeninių duomenų rinkimą, apdorijimą bei panaudojimą  www.seat.com tinklalapyje.  

Kas valdo jūsų asmeninę informaciją?

 

Duomenų valdytojo tapatybė:  SEAT, S.A., with TAX ID A-28049161
Adresas:Autovía A-2, Km. 585, Martorell, Barcelona (Spain)
El. paštas:customercare@seat.es
Duomenų apsaugos kontaktas: dataprotection@seat.es

Kaip mes naudojame jūsų asmens duomenis ir koks yra teisėtas jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas?

SEAT S.A. (toliau, ‘SEAT’) tvarkys jūsų pateiktus asmens duomenis, taip pat kitus asmens duomenis, kuriuos SEAT gali pasiekti naudodamas šias formas, kiekvienu atveju nurodytais tikslais:

1.     "Susiekite su mumis" forma: Tvarkykite savo prašymą ir susisiekite su jumis, kad įvykdytumėte savo konkrečią užklausą / prašymą / reikalavimą.

Kalbant apie  “Susisiekite su mumis” formą , esančią automobilių parko skyriuje, pagrindinis tikslas yra valdyti jūsų prašymą, kad būtų pateikta informacija apie mūsų gaminius ir paslaugas.

Teisinis jūsų asmens duomenų tvarkymo per šias formas pagrindas yra jūsų, kaip duomenų subjekto, sutikimas.


2.    Dyzelino forma:
tvarkykite prašymą patikrinti, ar jūsų transporto priemonė neturikti paveikto „Volkswagen“ dyzelinio variklio.

Teisinis jūsų asmens duomenų tvarkymo per šias formas pagrindas yra jūsų, kaip duomenų subjekto, sutikimas.


3.    Informatorių sistema:
nagrinėja jūsų skundus, kuriuos pateikėte per informavimo kanalą, ir priima drausmines ar teisines priemones, taikomas kiekvienu atveju.

Duomenų tvarkymas yra būtinas norint įvykdyti teisinę pareigą išspręsti visus klausimus, pateiktus pagal lapkričio 23 d. Ispanijos baudžiamąjį kodeksą (Organinis įstatymas Nr. 10/1995), taip pat pagrįstam SEAT interesui užkirsti kelią, tirti ir kontroliuoti nusikalstamas veikas ir pažeidimus. įtrauktus į  Elgesio Kodeksą.

Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra griežtai būtinas norint patenkinti jūsų prašymą arba siekiant įvykdyti minėtus teisinius įsipareigojimus.

Jokiomis aplinkybėmis SEAT neatliks automatizuotų sprendimų pagal pateiktus duomenis.


Kokiems kitiems gavėjams duomenys bus atskleisti?

Jei norite tvarkyti savo užklausą, „Susisiekti su mumis“, esančiame transporto priemonių parko skyriuje, ir „Dyzelino formoje“ SEAT perduos jūsų asmeninius duomenis jūsų šalies importuotojui arba jūsų „SEAT SERVISUI“ , kad su jumis susisiektų ir atsakytų jūsų klausimus. Jei jūsų importuotojas arba „SEAT SERVISAS“ yra ne ES, tai gali reikšti būtiną jūsų duomenų tarptautinį perdavimą. Jei reikia, "Susisiekite su mumis" formos duomenys taip pat gali būti atskleisti importuotojui arba „SEAT SERVISUI“ jūsų šalyje.

Taip, SEAT naudojasi paslaugų tiekėjais. Šios trečiosios šalys gali turėti prieigą prie jūsų duomenų, tačiau šios šalys visada veikia tik SEAT nurodymais savo vardu. Trečiosios šalys duomenų netvarko savo reikmėms.

Kita vertus, kalbant apie informatorių sistemą, jūsų asmens duomenimis galės naudotis tik tretieji asmenys, kuriems SEAT yra teisiškai ar pagal sutartį įpareigotas juos pateikti, taip pat teisinio sektoriaus įmonės ir „Volkswagen“ grupė, kuriems SEAT savo vardu patikėjo teikti konsultacines ir patariamąsias paslaugas, susijusias su kanalo valdymu, tiek, kiek reikia toms paslaugoms teikti. SEAT jokiomis aplinkybėmis nevykdys jūsų asmens duomenų tarptautinio perdavimo trečiosioms šalims ar tarptautinėms organizacijoms.

Kaip ilgai mes saugome jūsų duomenis?

SEAT saugos jūsų asmens duomenis tiek laiko, kiek to reikės atsakymo į Jūsų užklausą pateikimui, kol jūs nepaprašėte jų ištrinti bei kol tai būtina laikantis teisinių prievolių kiekvienu konkrečiu atveju.   

Dėl asmens duomenų, surinktų siekiant įvykdyti prievolę tvarkyti skundus per informavimo sistemą, SEAT saugos jūsų asmeninius duomenis tiek laiko, kiek būtina, kad nuspręstų, ar reikia pradėti įtariamų faktų tyrimą, ir, nusprendę, jie bus tinkamai užblokuoti, kad kiekvienu atveju būtų laikomasi atitinkamų teisinių įsipareigojimų. Bet kokiu atveju jūsų asmens duomenys bus ištrinti ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo jų įvedimo skundų kanale, nebent jie būtų saugomi siekiant nepažeisti SEAT nusikalstamumo prevencijos modelio veikimo.

Kokios yra jūsų, kaip paveikto asmens, teisės?

Teisė    Aprašymas
PrieigaGalite sužinoti, jei SEAT apdoroja jūsų asmeninius duomenis, taip pat galite peržiūrėti savo asmens duomenis, įtrauktus į SEAT failus.
IštaisymasGalite pakeisti savo asmeninius duomenis, kai jie netikslūs, taip pat papildyti neišsamius duomenis.
PanaikinimasGalite paprašyti ištrinti savo asmens duomenis, kai, be kitų priežasčių, duomenys nebereikalingi tam tikslui, kuris buvo renkamas.
PrieštaravimasGalite paprašyti, kad jūsų asmeninė informacija nebūtų tvarkoma. SEAT nustos tvarkyti duomenis, išskyrus dėl įtikinamų teisėtų priežasčių arba galimų pretenzijų vykdymo ar gynimo.
Apdorojimo ribojimai

Galite prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą šiais atvejais:

 • Kol tikrinami prieštaravimai dėl jūsų asmens duomenų tikslumo;
 • Kai duomenų tvarkymas yra neteisėtas, jūs prieštaraujate savo duomenų ištrynimui ir prašote apriboti jų naudojimą;
 • Kai SEAT nereikia tvarkyti jūsų duomenų, bet jums jų reikia vykdant gynybos reikalavimus;
 • Kai nesutinkate, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys siekiant įvykdyti viešojo intereso tikslą arba patenkinti teisėtą interesą, kol bus patikrinta, ar teisėtos tvarkymo priežastys yra viršesnės už jūsų.
PerkeliamumasGalite gauti elektroniniu formatu asmens duomenis, kuriuos suteikėte mums, ir tuos, kurie buvo gauti iš jūsų sutartinių santykių su SEAT, taip pat perduoti juos kitam subjektui.

Norėdami naudotis savo teisėmis, turite pridėti savo asmens tapatybės dokumento arba kito dokumento, patvirtinančio jūsų tapatybę, kopiją ir aiškiai nurodyti teisę, kuria norite naudotis. Naudotis savo teisėmis galite siųsdami el. laišką šiais adresais:

 • customercare@seat.es  jei savo asmeninius duomenis pateikėte naudodami kontaktinę ar dyzelino formą.
 • transparencia@seat.es jei savo asmeninius duomenis pateikėte  per informavimo sistemą.

Šiomis teisėmis galima naudotis nemokamai.

Jei manote, kad SEAT neapdorojo jūsų asmens duomenų pagal galiojančius teisės aktus, galite pateikti ieškinį Ispanijos duomenų apsaugos agentūrai svetainėje www.aepd.es

Privačios erdvės privatumo politika

Privačios erdvės privatumo politika Atsižvelgiant į duomenis, surinktus kuriant vartotojo abonementą ir suaktyvinant „e-Sim“ kortelių formas, bus laikomas duomenų valdytojas SEAT, S.A. (toliau - SEAT) su kontaktinė informacija Autovía A-2, Km. 585, Martorell, Barcelona (Spain) ir el. pašto adresu dataprotection@seat.es. Galite susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu el. pašto adresu dataprotection@seat.es.

Duomenų tvarkymo tikslas ir teisėtas pagrindas

SEAT tvarkys jūsų pateiktus asmeninius duomenis, taip pat kitus asmeninius duomenis, kuriuos SEAT gali pasiekti per formas  arba apdorodama jūsų prašymą, šiais pagrindiniais tikslais:

 • "Sukurti vartotojo paskyrą" forma: sukurtkite savo vartojo paskyrą. 

Teisinis šio jūsų duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas, kurį suteikėte susikūrę paskyrą.

 • e-Sim kortelės akytavimo forma: valdyti „e-Sim“ kortelės aktyvavimą ir užtikrinti, kad procesas bus baigtas sėkmingai. Apdorojimo metu su jumis gali būti susisiekta.

Teisinis šio jūsų duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas, kurį davėte „e-Sim“ suaktyvinimo užklausoje.

 • Tik sutikus atskleisti asmens duomenis importuotojui rinkodaros tikslais. Tai leis importuotojui atsiųsti jums informaciją apie siūlomus produktus ir paslaugas. Jei norite naudotis savo teisėmis, susijusiomis su tokiu atskleidimu, turite kreiptis į importuotoją, nes jis laikomas duomenų valdytoju.

Teisinis šio jūsų duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų duotas sutikimas.

Kokiems kitiems gavėjams duomenys bus atskleisti?

SEAT atskleis jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, kai toks atskleidimas bus nustatytas įstatymuose. Kita vertus, norime jus informuoti, kad SEAT suteiks prieigą prie duomenų trečiosioms šalims, veikiančioms kaip duomenų tvarkytojams, siekiant pasiūlyti "SEAT CONNECT" paslaugas.

Kaip ilgai mes saugome jūsų duomenis?

SEAT saugos jūsų asmeninius duomenis tol, kol prireiks siekiant tikslo, kuriam jie buvo renkami, ir bet kokiu atveju tol, kol jūs paprašysite jų ištrinti. Be to, tvarkydami duomenis pagal jūsų sutikimą galite bet kada atšaukti savo sutikimą, taigi atšaukimo atveju jūsų asmeniniai duomenys bus užblokuoti per trejus metus, kad iškiltų teisiniai asmens duomenų įsipareigojimai.

Be to, SEAT informuoja jus, kad jūsų asmens tapatybės duomenys bus saugomi jūsų „SEAT ID“ paskyroje. Jei paprašysite ištrinti duomenis, jūsų asmeniniai duomenys nebus ištrinti iš jūsų „SEAT ID“ paskyros, jei esate kitų programų vartotojas. Tačiau bet kuriuo metu galite tvarkyti savo duomenų ir privatumo nustatymus apsilankę https://seatid.vwgroup.io/.

Bet kokiu atveju SEAT saugos jūsų duomenis, kad jie atitiktų kiekvienos kategorijos duomenų teisinius reikalavimus.

Kokios yra jūsų, kaip paveikto asmens, teisės?

Kai esate SEAT duomenų subjektas jūs galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

 • Prieiga: galite sužinoti, jei SEAT apdoroja jūsų asmeninius duomenis, taip pat galite peržiūrėti savo asmens duomenis, įtrauktus į SEAT failus
 • Ištaisymas: galite pakeisti savo asmens duomenis, kai jie netikslūs, taip pat papildyti neišsamius duomenis.
 • Panaikinimas: galite paprašyti ištrinti savo asmens duomenis, kai, be kitų priežasčių, duomenys nebereikalingi tam tikslui, kuris buvo renkamas.
 • Prieštaravimas: galite paprašyti, kad jūsų asmeninė informacija nebūtų tvarkoma. SEAT nustos tvarkyti duomenis, išskyrus dėl įtikinamų teisėtų priežasčių arba galimų pretenzijų vykdymo ar gynimo.
 • Apdorojimo ribojimai: galite prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą šiais atvejais:
 1. Kol tikrinami prieštaravimai dėl jūsų asmens duomenų tikslumo;
 2. Kai duomenų tvarkymas yra neteisėtas, jūs prieštaraujate savo duomenų ištrynimui ir prašote apriboti jų naudojimą;
 3. Kai SEAT nereikia tvarkyti jūsų duomenų, bet jums jų reikia vykdant gynybos reikalavimus;
 4. Kai nesutinkate, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys siekiant įvykdyti viešojo intereso tikslą arba patenkinti teisėtą interesą, kol bus patikrinta, ar teisėtos tvarkymo priežastys yra viršesnės už jūsų.
 • Perkeliamumas: Galite gauti elektroniniu formatu asmens duomenis, kuriuos suteikėte mums, ir tuos, kurie buvo gauti iš jūsų sutartinių santykių su SEAT, taip pat perduoti juos kitam subjektui.
 • TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS: galite naudotis šiomis teisėmis siųsdami el. laišką į duomenuapsauga@autojuta.lt arba naudodamiesi savo „SEAT ID“ paskyra tvarkydami savo duomenų ir privatumo nustatymus adresu https://seatid.vwgroup.io/. Naudojimasis šiomis teisėmis yra nemokamas, išskyrus atvejus, kai prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti ar pertekliniai.

Jei manote, kad SEAT neapdorojo jūsų asmens duomenų pagal galiojančius teisės aktus, galite pateikti ieškinį Ispanijos duomenų apsaugos agentūrai svetainėje www.aepd.es

Bandomasis važiavimas

Bandomasis važiavimas

Rasti atstovą

Rasti atstovą

Susisiekti

Susisiekti